Σαλιγκάρια Nωπά 1 κιλό διχτάκι

* κατόπιν παραγγελίας η συσκευασία μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του πελάτη

Εμπορία Γεννητόρων


Διαθέτουμε σαλιγκάρια ώριμα και έτοιμα για αναπαραγωγή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό για πρώτη φορά.