Κατασκευές


Η πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της βιομηχανίας, και ειδικότερα στον τομέα των αυτοματισμών και κατασκευών , πριν την ενασχόληση με την παραγωγή των σαλιγκαριών , μας επιτρέπει να σκεφτούμε και να αναπτύξουμε ιδιοκατασκευές οι οποίες διευκολύνουν και απλουστεύουν την ενασχόληση των εκτροφέων με το εν λόγο αντικείμενο. Για τον λόγο αυτό , γνωρίζοντας από ιδία εμπειρία , το πόσο σημαντικός είναι ο περιορισμός των σαλιγκαριών μέσα στον οριοθετημένο χώρο στον οποίο τα τοποθετούμε για την ομαλή διαβίωση και ανάπτυξη τους , η EviaSnail έχει αναπτύξει ειδικό αυτοματισμό , έτσι ώστε να μην διακόπτεται η απαραίτητη τάση (διαφορά δυναμικού) μεταξύ των αγωγών που διατρέχουν τα παρτέρια , κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αυτοματισμών και για τον δικό σας χώρο.